MK3Design

3D tlač

  • Trojrozmerná tlačiareň alebo 3D tlačiareň je zariadenie, ktoré dokáže vytvoriť trojdimenzionálny (3D) objekt na základe digitálnych 3D dát. Tento proces sa nazýva 3D tlač.
  • 3D tlač je aditívny spôsob výroby, kedy postupným nanášaním alebo spájaním materiálu vo vrstvách vzniká požadovaný objekt a zároveň pri ňom nevzniká minimálny odpad.

Čo ponúkame ?


Malá sériová tlač

Tlač podľa vašich požiadaviek v malom množstve.


Modelovanie

Modelovanie 3D súčiastok alebo iných modelov podľa výkresu.


DLP tlač

DLP je obdobná technológia SLA, kde vytvrdzovanie prebieha celoplošne, vždy celá vrstva súčasne. To je realizované prostredníctvom UV projektora. Vzhľadom na vysokú produktivitu, je DLP vhodná pre využitie väčšej pomernej časti tlačového objemu. Pri zúženom zaostrení projektora je možné vyrábať s vysokou presnosťou. Pri zaostrení na šírku celej tlačovej dosky klesá kvalita s rastúcou veľkosťou osvecovaných pixelov.


Servis, úprava a skladanie 3D tlačiarní

Pomôžeme vám ! Pre viac informácii použite kontaktný formulár

Objednávka na mieru

Ak máte záujem o ktorúkoľvek službu z uvedených, neváhajte a kontaktujte nás !